Arheologija

Dobrodošli na blog o bh arheologiji

15.11.2009.

Ubijali djecu i jeli njihove ostatke u čast duha izvora!

Dr. Enver Imamović, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, potvrdio je "Dnevnom avazu" da je njegov arheološki tim nedavno definitivno završio trogodišnja istraživanja na arheološkom nalazištu Vrelo Bune - Blagajska tekija, te da je otkriveno ljudsko stanište staro nevjerovatnih 7.000 godina!

Vrijedni nalazi

Tokom istraživanja pronađen je veliki broj izuzetno vrijednih arheoloških nalaza.

- Radovi su trajali tri godine. Za to vrijeme sam sa ekipom prekopao čitav prostor oko tekije. Naišao sam na dokaze da je na mjestu gdje se nalazi današnja tekija postojalo svetište još u kameno doba, prije sedam do osam hiljada godina! Dakle, pronađeni su tragovi prisustva ljudi od prije 7.000 godina. I Rimljani su ovdje imali svetište kao i naši bogumilski preci u srednjem vijeku. Otkopani su ostaci tekije od prije 300 i više godina koja je bila podignuta odmah po dolasku Turaka. Istraživanja su pokazala da je to bio ogroman građevinski kompleks s brojnim sadržajima i namjenama - kazao nam je profesor Imamović.

Istražne su i pećine koje se nalaze u liticama iznad vrela. Do njih su se arheolozi popeli užadima uz pomoć mostarskog alpinističkog kluba. Ova otkrića senzacionalnim čine dokazi da su pećinski ljudi u Blagaju bili ljudožderi!

Pećinski ljudi

- Naišli smo na tragove stravičnih magijskih obreda u kojima su ubijana djeca čije su ostatke jeli u čast duha izvora koji izbija ispod litice. Drugim riječima, radi se o ljudožderstvu. Ranije su u još jednoj pećini u ovim liticama pronađeni tragovi tog mračnog obreda pećinskih ljudi - pojašnjava Imamović.

Avari i Huni su rušili i palili

Tokom istraživanja pronađeni su ostaci ljudskih skeleta, keramički ulomci od posuda iz prethistorije, te ognjište oko kojeg su se okupljali pećinski ljudi. Jedno od najznačajnijih otkrića arheologa kod Blagajske tekije bio je vrh strijele koja pripada vremenu od prije 1.500 godina. Pronađeni su i vrhovi koplja.

Imamović cijeni da je strijela pripadala nekome iz barbarskih plemena, među kojima su bili Avari i Huni koji su rušili i palili naselja na području Bosne. Također, nađeni su i ostaci ilirskih naseobina iz 5. i 6. stoljeća, te brojni eksponati koji upućuju na srednji vijek.

dnevniavaz.ba


01.10.2009.

Bronzane perle i mamuze

SREBRENICA - Nekropola sa osam grobnih mjesta iz 14. i 15. vijeka otkrivena je za osam dana istraživanja najnovijeg arheološkog nalazišta u naselju Budak kod Srebrenice.

Direktor Muzeja Semberije iz Bijeljine Mirko Babić otkrio je nove detalje o ovom vrijednom nalazištu.

- Od osam istraženih grobnih mjesta, šest imaju zidane kamene konstrukcije, od kamenih ploča sa obližnjih kamenoloma. Zanimljivo je da su u pet grobova pronađeni posmrtni ostaci, koji nam omogućuju da odredimo tačno vrijeme iz kojeg potiču - rekao je Babić.

Kao posebnu zanimljivost on je istakao da je na jednom grobnom mjestu pronađeno sedam bronzanih perli i dvije mamuze.

- Na osnovu toga može se zaključiti da se radi o osobi koja je voljela konjički sport, kao i da je poticala iz višeg staleža - kaže Babić.

Njegova je ocjena da ovo nalazište, pored stručnog i naučnog značaja, ima i kulturni, jer se poslije uređenja može predstaviti posjetiocima.

Odbornik u Skupštini opštine Srebrenica, mještanin Suljo Čakanović, podsjetio je da je prilikom proširenja puta za Budak, u aprilu ove godine, otkriven jedan grob.

- Decenijama se priča da se na ovom mjestu nalazi groblje. Sada je otkriveno iz kog vijeka potiču grobovi i vjerujem da će biti još detalja na osnovu kojih ćemo saznati više o ljudima koji su živjeli na ovom prostoru - rekao je Čakanović.

Opština Srebrenica obezbijedila je 4.500 maraka za arheološka istraživanja u Budaku. Uslijediće izrada projektne dokumentacije potrebne za uređenje nalazišta.

Mramorje

Mirko Babić je podsjetio da je novootkriveno nalazište u naselju Potočari dio velike nekropole Mramorje, koja potiče iz rimskog doba.

www.glassrpske.com

28.09.2009.

Kod Srebrenice otkrivena grobnica iz XV vijeka

Prilikom pripremnih radova za asfaltiranje puta u naselju Budak kod Srebrenice, otkrivena je jedna grobnica, za koju se pretpostavljalo da potiče iz rimskog doba.

Arheološkim ispitivanjem na ovoj lokaciji otkriveno je još sedam grobnica i prema riječima dr. Slavice Krunić, arheologinje iz Muzeja grada Beograda, koja je bila u istraživačkom timu, skeleti potiču iz XV vijeka.

Magistar Mirko Babić, direktor Muzeja iz Bijeljine izjavio je danas da je ovo značajno otkriće i samo je jedan dio od nekropole koja se proteže na brdu iznad naselja Potočari.

„Skeleti su dobro očuvani. Osobe su sahranjivane u kamene grobnice. Pronašli smo i niz predmeta. Predstoje dodatni radovi na zaštiti i uređenju ovog prostora, što ćemo nastojati pretvoriti u muzejsku zbirku na ovom prostoru", kaže Babić.

Suljo Čakanović, odbornik u Skupštini opštini Srebrenica, naglasio je da opština ima interesa za nastavak radova i da će izdvojiti dodatna sredstva za uređenje nekropole.

Autor: Fena

17.09.2009.

Hutovo Blato - nova otkrića

Nakon višemjesečnih radova na terenu, istraživačka ekipa na čelu s arheologinjom Snježanom Vasilj u naselju Sjekose u Hutovom blatu otkrila je rimsku vilu rustiku staru dvije hiljade godina. Iskopavanje je izvršeno u sklopu završne faze projekta koji finansira federalno Ministarstvo obrazovanja i nauke.

Ovo značajno otkriće obišla je i ministrica Meliha Alić. Radi se o lokalitetu iz razdoblja Rima, iz onih prvih desetljeća rimske dominacije na ovim prostorima i ovaj lokalitet je bio u funkciji do kasne antike jer je pronađen novac iz kasnog 4. stoljeća, pojasnila je Snježana Vasilj.

Rimska vila je imala svoj stambeni i privredni dio. Sudeći po veličini spremnika za ulje, te ostataka uljne preše, vlasnik imanja se bavio proizvodnjom maslinovog ulja kojim je, pretpostavlja se, opskrbljivao tadašnji grad Naronu.

Ministrica Alić, prilikom posjete lokalitetu istakla je kako je riječ o otkriću svjetskog značaja i da je dužnost svih institucija pomagati ovakve projekte. Arheolozima će pomoć biti itekako potrebna pošto predviđaju da će iskopavanje ovog lokaliteta biti dug i zahtjevan proces.

bhkultura.blogspot.com

16.09.2009.

Na Kupresu završeno snimanje neolitskih grobova

Na Kupreškoj visoravni završeno je geomagnetsko snimanje dva tumula, neolitskih zemljanih grobova čija je starost oko 3.700 godina.
Istraživanje su proveli Zemaljski muzej i Centar za balkanološka istraživanja iz Sarajeva i Romisch Germaniche Komision iz Frankfurta u saradnji s Franjevačkim muzejom i Galerijom "Gorica" u Livnu.

Direktor te galerije Josip Gelo istakao je da je cilj snimanja utvrditi da li u zemljanim grobovima nešto sačuvano kako bi se, ako rezultati snimanja budu pozitivni, pristupilo izradi jednog međunarodnog projekta, budući da su tumuli raritet u svijetu.

Gelo je dodao da tumula ima i na području Livanjskog polja i šire regije te da su tumuli s Kupreške visoravni posebno interesantni jer su klimatski uvjeti pogodovali da se ljudski zemni ostaci sačuvaju.

On je također podsjetio da se u Galriji u Livnu nalaze očuvani ostaci ljudskog tijela tzv. Kuprešaka pronađenog 1983. godine u tumulu na Kupreškoj visoravni, a čija je starosti 3.600 godina.
(FENA)
16.09.2009.

Predstavljena nova sveska Glasnika Zemaljskog muzeja BiH posvećena arheologiji

U povodu obilježavanja 120 godina od prvog broja časopisa "Glasnik" Zemaljskog muzeja BiH danas (15.09.) je održana promocija nove sveske "Glasnika"."Glasnik" Zemaljskog muzeja izlazi od 1889. godine. Izlazio je i u vrijeme Prvog i Drugog svjetskog rata. Pauzu je doživio u toku agresije na BiH od 1992. do 1995., da bi prvi broj poslije pauze izašao 1996. Na predstavljanju novog broja istaknuta je problematika finansiranja ovog časopisa kada se 2002. godine dogodilo da časopis uopće nije izašao.U ovom broju sadržana su prva saznanja na neolitskom lokalitetu Okolište. Ovaj lokalitet je jedno od najvećih neolitskih sela na području jugoistočne Evrope te je njegov značaj utoliko veći za arheologiju ne samo BiH nego i šire, kazala je Zilka Kujundžić-Vejzagić, arheologinja Zemaljskog muzeja.
Naglasila je da je sadržaj u ovom broju "Glasnika" samo jedan prvi segment istraživanja, to jest rezultat petogodišnjeg rada. U ovom broju uključene su i dvije monografije koje su rađene zajedno s njemačkim arheolozima.
"Mislim da je ovo jedan od najznačajnih poratnih projekata jer je rađen interdisciplinarno, onako kako se radi u Evropi. Ovim projektom uspjeli smo ponovo da podignemo arheologiju na viši nivo", dodala je.
Tihana Težak-Gregl, redovna profesorica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, kazala je da arheologija danas treba da odgovori na mnoga pitanja, a ne da bude samo potraga za materijalima koji će se naći na muzejskim policama.
"Veoma mi je drago da prezentiram ovaj časopis danas s obzirom na to da sam se s 'Glasnikom' susrela još u prvim studentskim danima i prati me kroz cijelu karijeru. Rezultati istraživanja su veoma zanimljivi jer je primijenjena najmodernija metoda istaživanja. U nju su bili uključeni, osim arheologa, geolozi, klimatolozi itd., tako da bi se dobila potpuna slika o izgledu naselja u kamenom dobu, da odgovori na pitanje kako su ljudi živjeli, kako su gradili svoje nastambe, čime su se služili itd", dodala je.
Inače, brojevi "Glasnika" prije posljednjeg rata već su digitalizirani i dostupni široj javnosti, dok će novi brojevi biti završeni za godinu dana.

bhkultura.blogspot.com

10.09.2009.

GORAŽDE: Pronađeni ostaci kuća starih između 6.500 i 7.000 godina

Na osnovu analize keramike koju su arheolozi pronašli na lokalitetu Jagnjilo u selu Zupčići, općina Goražde, jasno je dokazano da su se na ovom lokalitetu susretala dva velika neolitska kulturna kompleksa balkansko-anadolski i jadransko-mediteranski, izjavila je voditeljica stručnog tima arheologinja Zemaljskog muzeja Zilka Kujundžić - Vejzagić.
Od početka arheoloških radova na ovom lokalitetu 24. augusta pronađeni su brojni fragmenti neolitske keramike, obrednog posuđa, žrvnjevi, alatke, jedna posuda za livanje metala, glačane kamene sjekire, utezi za tkalački stan…


Kujundžić-Vejzagić kaže da su ostaci kuća pronađenih na ovom lokalitetu, starih između šest i po i sedam hiljada godina dosta veliki te da će se tačne dimenzije ustanoviti daljnjim istraživanjima. Međutim, po njihovoj konstrukciji već se može reći da imaju oblik karakterističan za neolitsku Vinčansku kultutru. Kaže da je posebno zanimljivo što su nađeni brojni fragmenti keramike Lisičićke kulture koja je pripadala jadransko-mediteranskom kulturnom kompleksu. Keramika Vinčanske kulture nađena na ovom lokalitetu, koja je pripadala balkansko-anadolskom kukturnom kompleksu pokazuje jake veze s vinčanskim naseljima u dolini rijeke Morave u Srbiji. Naselja pronađena na ovom lokalitetu imaju zajedničke elemente s neolitskim naseljima nađenim u Gornjoj Tuzli i Varoši u sjeveroistočnoj Bosni. Osim toga u gornjem sloju otkrivena je jedna latensko-rimska fibula i nešto keramike koja bi mogla pripadati tom periodu, prijelazu iz stare u novu eru.


Predviđeno je da radovi na lokalitetu Jagnjilo traju do 17. septembra, a u njima osim stručnjaka Zemaljskog muzeja učestvuju stručnjaci s Univerziteta u Kilu u Njemačkoj, među kojima su paleobotaničari i geolozi.
bhkultura.blogspot.com
07.09.2009.

Otkriveno naselje staro više od 7.000 godina

Za razliku od većine današnjih, prastanovnici Goražda poznavali su tehnologiju prerade vune i lana, uzgajali i prerađivali žitarice, te koristili alate koji su hiljadama godina kasnije tek neznatno modificirani.

Ostaci posuđa

Fragmente predmeta i objekata iz neolitskog naselja koje se više od 7.000 godina krilo pod plodnom zemljom Zupčićkog polja kod Goražda ovih dana vade i obrađuju arheolozi iz BiH i Njemačke, u okviru projekta koji realiziraju Zemaljski muzej iz Sarajeva i Njemački arheološki institut iz Kila te Rimsko-germanska komisija iz Frankfurta.

Novo neolitsko naselje nalazi se samo nekoliko stotina metara od onog na Lugu, koje je proglašeno bh. nacionalnim spomenikom, a da se nešto krije ispod površine zemlje posumnjali su mještani, na čelu sa predsjednikom Mjesne zajednice Adnanom Zupčićem, koji su, obrađujući svoja imanja, nalazili ostatke keramičkog posuđa i druge predmete.

Vide se kuće

- Mi smo već ušli u sloj gdje jasno vidimo kuće. Već nakon geomagnetskih snimanja znali smo da su tu neki objekti, a sada znamo da su se oni koristili za stanovanje, jer smo pronašli dijelove žrvnja, kamena kojim se mljelo žito, zatim nekoliko kamenova koji su služili za pripremu hrane pored ognjišta, te masu kuhinjske keramike koja je dugo bila izložena jakoj vatri, a koja je slična našim loncima danas - kaže Zilka Kujundžić-Vejzagić, arheolog Zemaljskog muzeja i bh. ekspert za prahistoriju.

Na terenu su i njemački botaničari koji analiziraju ostatke zemlje, kako bi otkrili koje su žitarice korištene u ishrani. Tim arheologa locirao je i otkrio zaštitni rov, koji je služio za zaštitu stanovnika u tom periodu, a u njemu i fragment ritualne posude, karakteristične za vinčansku kulturu, koja je najčešće služila za prinošenje žrtve u obliku tečnosti što se uklapa u kult vjerovanja u Boginju voda, čija je statua pronađena prije pola stoljeća u obližnjem Lugu.

Živjeli Indoevropljani?

Otkriće u Zupčićima, kaže Vejzagić, za bh. arheologiju je veoma značajno, jer će otkriti na koji je način vinčanska kultura, tehnološki najnaprednija prahistorijska kultura na svijetu, stizala do centralne Bosne.

- Smatra se da se u to vrijeme desila jedna velika anadolska seoba, ali vrlo teško je reći koji je narod tada ovdje živio. Postoji teorija da su to već bili Indoevropljani - ističe Vejzagić te dodaje kako bi pronađeni predmeti bili dovoljni za osnivanje zavičajne zbirke, kao preteče budućeg muzeja u Goraždu, gradu s bogatom, više od 7.000 godina dugom prošlošću, koji do sada nije istražen.

dnevniavaz.ba

02.09.2009.

Goražde: U toku arheološka iskopavanja na lokalitetu Lug

Na široj lokaciji naselja Lug kod Goražda vrše se arheološka iskopavanja.
Nakon pronalaska figurine za koju je iz Zemaljskog muzeja u Sarajevu potvrđeno da potječe iz doba neolita i da pripada tzv. vinčanskoj kulturi, pronađen je i niz drugih predmeta i ostataka građevina koji ukazuju na postojanje naselja iz doba te kulture. Prema procjenama stručnjaka, naselje bi moglo biti staro više od pet hiljada godina.

S domaćim arheolozima na lokalitetu Luga u Goraždu, rade i stručnjaci s njemačkog Univerziteta u Kilu.

„ Zahvaljujući njemačkom arheološkom institutu i fakultetu iz Kila najprije su obavljena geomagnetska snimanja tako da tačno znamo gdje treba kopati. Ove lokacije koje smo otvorili već na samom početku pokazuju osnove kuća i ulica između njih“, kazala je Zilka Kujundžić-Vejzagić, arheologinja.

„Snimanjem smo otkrili da se na ovom lokalitetu, na dva do tri hektara zemlje, nalazi naselje s jasnim ostacima kuća koje su mnogo veće od onih pronađenih na području Visokog i koje datiraju iz tog periodu, a zanimljivo je da se oko tog naselja nalazi i jedan zaštitni jarak“, pojasnio je Robert Hofman, naučni saradnik na Institutu za prethistoriju Univerziteta u Kilu.

Arheolozi će na ovom lokalitetu raditi četiri sedmice, kada će biti poznato i više detalja o veličini naselja, njegovim specifičnostima i vezama tadašnjih stanovnika s drugim stanovnicima vinčanske kulture iz zemalja okruženja.

Prema podacima Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, u sjeveroistočnoj, odnosno istočnoj Bosni, vinčanska kultura je predstavnik mlađeg, a djelimično i srednjeg neolita. Sigurno je utvrđena na području između Drine i Bosne, odnosno Usore, a na jug se širi do doline Spreče, pa dolinom Bosne do Tešnja i dolinom Drine do Goražda.

Arheološko područje - neolitsko naselje Lug u općini Goražde još prošle godine proglašeno je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.
(FENA)
25.08.2009.

Otkriveni stubovi iz rimskog perioda

ZVORNIK ­- Kada je porodica Jokić namjerila da sagradi objekat na zemljištu u Ceru, nisu ni slutili da će naići na otkriće koje, ubrzo će se pokazati, predstavlja površinski kop rimskog kamenoloma površine oko 400 kvadrata.

Ovih dana pronađeno je šest kamenih stubova iz rimskog perioda, a istraživanja obavljaju direktor Muzeja Semberije Mirko Babić i profesor Filozofskog fakulteta u Ljubljani Bojan Đurić.
- Planirali smo da u ovoj kampanji, koja traje deset dana, završimo čišćenje. U jednom lokusu postoje četiri nivoa ekstrahovanja kamena, naišli smo na šest dobro dokumentovanih rimskih stubova koji su u fazi poluproizvoda, kao i bezbroj mjesta gdje su vađeni sarkofazi, dugi i manji kameni spomenici i slično - rekao je Babić.

Babić i Đurić prošle godine javnosti su predstavili pećinu u kojoj je rimski kamenolom iz perioda od 1. do 5. vijeka nove ere, a minulog vikenda su predstavili površinski kop 300 metara zapadno od ulaza u pećinu, koji je jedini na ovim prostorima dokumentovan rimski kamenolom.

- Rimski kamenolom na prostoru mjesne zajednice Cer je veliki kompleks i čini ga nekoliko kamenoloma na dva odvojena brda, Ostjenak i Bandjera. Pećina ima desetak galerija dugih i stotine metara, gdje se vidi bezbroj rimskih radova, a sa stropa vise nedovršeni rimski sarkofazi. U njoj je postojalo i rimsko pećinsko svetilište posvećeno bogu Mitrasu - rekao je Babić.

On je dodao da će se ove godine raditi otvoreni kop, koji ima dvije odvojene lokacije, odakle su Rimljani vadili kamene spomenike.

Babić je istakao da od stava lokalne zajednice zavisi da li će lokalitet biti predložen za otkup i postati jedan od objekata koji se može koristiti za razvoj turizma.

- Tri godine sarađujemo na ovom projektu, a na simpozijumu u Španiji prof. Đurić je došao do saznanja da je ovo najveći i najbolje očuvan spomenik jamskog tipa rimskih kamenih spomenika u Evropi - istakao je Babić.

Na otvorenom kopu profesionalnu praksu obavlja sedam studenata iz Ljubljane. Prema Đurićevim riječima, trenuto su u fazi čišćenja, odnosno iskopavanja, a na kraju dolazi faza dokumentacije.

Tvrđava i pećina

- Zvornik ima sreće da posjeduje dva izuzetna spomenika kulture. To su jedna od najbolje sačuvanih i najljepših srednjovjekovnih tvrđava, sa ogromnom visinskom razlikom od donjeg do gornjeg grada, i ova pećina sa rimskim kamenolomom. Srećna je okolnost što i u susjednom Malom Zvorniku ima pećina tzv. Kraljev grad pod zemljom, gdje je bila kraljeva rezidencija u slučaju rata i takođe je atraktivna jer ima i malu crkvu i niz drugih galerija i prostorija - rekao je Babić.

http://www.neregistrirani.blogspot.com/


Stariji postovi

Arheologija
<< 11/2009 >>
nedponutosricetpetsub
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
2930


MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
69307

Powered by Blogger.ba